Аркадий Думикян - Я с тобой (2023)
283 3:59 Дата 09.12.2023
Класс 4
  Аркадий Думикян - Shnorakal Em (2024)
  206
  13
  Аркадий Думикян ft. Tigran Asatryan - Leblebu (2024)
  215
  9
  Аркадий Думикян - Knunq (2023)
  235
  5
  Аркадий Думикян - Ena ser (2023)
  247
  3