Armenchik - Tariner (2023)
152 3:39 Дата 06.12.2023
Класс 1
  Armenchik - Srtis Kes (2024)
  111
  3
  Harut Balyan - Tariner (2023)
  99
  2
  ARMENCHIK - Vonc Nayum Em (2023)
  594
  10
  ARMENCHIK - Lavnes (2023)
  202
  4