Ashot Tovmasyan - Sirahar (2024)
88 3:59 Дата 29.01.2024
Класс 1
  Vahram Hovhannisyan - Sirahar em dardzel qez (2022)
  493
  5
  Karo Sahakyan ft. Ero Tonoyan - Dardzel Em Sirahar (2022)
  623
  4
  Vahram Hovhannisyan - Dardzel em sirahar (2021)
  877
  11