GANNA - Te qez hamar mek em mek em (2024)
211 3:28 Дата 10.02.2024
Класс 3
  Armencho ft. Gusan Artak Aramyan - Ax Qez Hamar (2023)
  548
  2
  Sevak Poghosyan - Qez Hamar (2023)
  411
  1
  Vahe VAVAN (Vahe Soghomonyan) - Qez Hamar (2022)
  839
  3
  Tigran Asatryan - Qez Hamar (2021)
  1278
  14