Nana - Mam (2024)
170 3:40 Дата 14.01.2024
Класс 1
  NANA - Sirum Em Qez (2024)
  112
  2
  Nana ft. Spitakci Hovo - Indz hamar (2023)
  698
  5
  Jora Shahinyan - Mam (2023)
  507
  5
  NANA ft. Edgar Aleksanyan - 5 Matis Pes (2022)
  414
  3