Shprot - Chem karogh (2023)
154 2:58 Дата 09.12.2023
Класс 1
  Karen Kocharyan - Chem Morana (2024)
  119
  5
  Armen Khlgatyan ft. DJ Hakop - Chem ta (2023)
  72
  2
  Jane - Chem Sirum Varder (2023)
  245
  1
  Emil Poghosyan - Eresov chem ta (2022)
  317
  1