Spitakci Hayko (Hayk Ghevondyan) - Mer Sere Chuni Avart (2022)
970 3:34 Дата 18.02.2022
Класс 4
  Spitakci Hayko (Hayk Ghevondyan) - Im Sirte Qonne (2024)
  224
  2
  Arame - Sere Mer Uzhn E (2024)
  210
  5
  Christina Yeghoyan - Sere mer (2023)
  178
  3
  Oksy Avdalyan - Mer Ser@ Chuni 1000 Patchar (2024)
  192
  4