Vahe Aleksanyan - Ashxarhi Siruny (2023)
224 2:47 Дата 24.12.2023
Класс 3
  Vahe Aleksanyan - Gone Tair (2024)
  277
  11
  Vahe Aleksanyan - Xosel Chimanam (2024)
  62
  2
  Vahe Aleksanyan - Hishir (2024)
  82
  1
  Vahe Aleksanyan - Katak (2023)
  443
  2