0:00 0:00
Скачать ARMINKA - Karotel em (2016) бесплатно Erger.Net
notification
Главная » 2018 » Апрель » 8 » ARMINKA - Karotel em (2016)

ARMINKA - Karotel em (2016)
------

Ճիշտ էր, թե սխալ էր, որ կորա մի պահ կյանքից քո,
Հեռացել, փակվել եմ ու փախչել եմ ես սիրուց քո:
Քեզ հետ շատ դժվար էր, բայց առանց քեզ անհնար էրՊ
Չգիտեմ` ինչպես եմ անցնելու այս ճանապարհը:
Մի խոսք էր պետք` կարոտել եմ,
Շուտ արի՛ մոտս գրկեմ, ասեմ, ասեմ,
Թե ինչքան եմ, ա՜խր, քեզ սիրում:

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Կարոտել եմ, կարոտել եմ աչքերդ` սիրուց փայլող:
Գիշերներն արթուն սպասել եմ. կգրե՞ս գոնե մի տող:
Հաստատ գիտեմ, որ դարձել ես գիշերները լուսացնող.
Դու էլ, դու էլ լուռ սպասել ես. կգրեմ մի տող: (2x)

Ճիշտ էր, թե սխալ էր, որոշում է ժամանակը:
Բայց մի բան հստակ է. Սերը կար ու իսկական էր:
Շատ բան չեմ ուզում ես` իմանամ` դեռ ինձ սիրում ես:
Գիտեմ` ներելու ես, թե հանկարծ գրեմ` սիրում եմ:
Մի խոսք էր պետք կարոտել եմ,
Շուտ արի մոտս գրկեմ, ասեմ, ասեմ,
Թե ինչքան եմ, ա՜խր, քեզ սիրում:

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Կարոտել եմ, կարոտել եմ աչքերդ` սիրուց փայլող,
Գիշերներն արթուն սպասել եմ. կգրե՞ս գոնե մի տող,
Հաստատ գիտեմ, որ դարձել ես գիշերները լուսացնող:
Դու էլ, դու էլ լուռ սպասել ես. կգրեմ մի տող:
Դու էլ, դու էլ լուռ սպասել ես. կգրեմ մի տող: (2x)

Просмотр 520
Класс
22
Info