Vahe Soghomonyan - Jan Im Hayastan (2023)
354 3:38 Дата 02.11.2023
Класс 3
  Yeva Yeganyan - Im Hin u Nor Hayastan (2023)
  410
  4
  Vahe VAVAN (Vahe Soghomonyan) - Et Darnanq Hayastan (Et Darnanq Arcax) (2020)
  1020
  12
  Iveta Mukuchyan - Im Anush Hayastan (2019)
  1788
  6
  Iveta Mukuchyan - Hayastan Jan (2017)
  1890
  14