Armen Khlgatyan - Im arajinn es du (2024)
227 4:10 Дата 17.02.2024
Класс 4
  Sevak Poghosyan - Im Ushg u Mitqe Du Es (2024)
  221
  5
  Vahag Rush - Im Taparakan Miayn du chtxres (2023)
  400
  3
  JANE - Du es im kyanqe (2023)
  948
  4
  Avet Mkrtumyan - Du im ashxarhn es (2023)
  597
  6