Sevak Poghosyan - Im Ushg u Mitqe Du Es (2024)
160 2:57 Дата 20.01.2024
Класс 5
  Armen Khlgatyan - Im arajinn es du (2024)
  97
  2
  Vahag Rush - Im Taparakan Miayn du chtxres (2023)
  371
  3
  JANE - Du es im kyanqe (2023)
  913
  4
  Avet Mkrtumyan - Du im ashxarhn es (2023)
  571
  6