Vahag Atabekyan ft. Gharib - Dimanas (2023)
86 2:44 Дата 07.12.2023
Класс 1
  Vahag Atabekyan - Ser Tur Sarer Shur Ktam (2024)
  74
  1
  Vahag Atabekyan - Chi Linum Kyanqum (2023)
  77
  1
  Vahag Atabekyan ft. Lilit Harutyunyan - Ime Ches (2023)
  175
  1
  Vahag Atabekyan - Im Miakn es (2021)
  730
  15