Vahag Atabekyan - Kamac Kamac (2024)
211 2:30 Дата 16.04.2024
Класс 3
  Vahag Atabekyan - Asa Siruns (2024)
  191
  2
  Zoya Baraghamyan - Kamac - Kamac (2023)
  361
  7
  Vahag Atabekyan - Ser Tur Sarer Shur Ktam (2024)
  161
  1
  Gevorg Sirekanyan - Kamac Kamac (2024)
  195
  3